Schooltijden
Schooltijden 
De deur van de school is een kwartier voor het begin van de lessen open. U kunt dan uw kind naar binnen brengen of de kinderen kunnen zelf rustig naar binnen gaan. De leerkracht is dan in de klas aanwezig, zodat u altijd even een praatje kunt maken of iets kunt vragen. Ook na schooltijd kunt u opschool terecht als er vragen of problemen zijn. Leerlingen die met de taxi komen, gaan bij aankomst direct naar de klas.Schooltijden reguliere groepen
Groep 1 t/m 8 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 - 14.30 uur
Groep 1 t/m 4 woensdag 08.30 - 12.00 uur
Groep 5 t/m 8 woensdag 08.30 - 12.30 uur

Schooltijden NT2 groepen
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 - 14.30 uur
NT2 onderbouw woensdag 08.30 - 12.00 uur
NT2 bovenbouw woensdag 08.30 - 12.30 uur

Overblijf
Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen overblijven. Wilt u zelf eten en drinken meegeven? We verzoeken u om geen snoep en koolzuurhoudende dranken mee te geven.