NT2-opvang
Obs Mondriaan verzorgt ook het onderwijs aan leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen. Deze leerlingen die uit de gehele stad en ook uit de omliggende regio afkomstig zijn, krijgen onderwijs in aparte groepen waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse taalverwerving.

De leerlingen worden over het algemeen ingedeeld op basis van hun leeftijd. In het lesprogramma wordt de nadruk gelegd op de Nederlandse taal. Daar waar mogelijk komen ook de andere vakgebieden aan de orde. In alle groepen is naast de leerkracht een onderwijsassistent werkzaam. Het lesprogramma wordt afgestemd op het ontwikkelings- en taalniveau van de leerlingen. Leerlingen die in de NT2-groepen worden geplaatst, verblijven hier afhankelijk van hun ontwikkeling één tot anderhalf jaar. Per kerst- en zomervakantie wordt bekeken in hoeverre een leerling kan uitstromen naar het reguliere onderwijs.