albumsOmgangsprotocol


Omgangsprotocol OPOD


Inleiding

Een omgangsprotocol is een handelingsplan voor de school; hierin wordt vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in geval omgangsnormen in gevaar komen; het geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid. Door het protocol te volgen ontstaat er een samenwerking tussen leerkrachten, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders, waar ook een preventieve werking vanuit gaat. Er ontstaat immers inzicht.

Bovengenoemde vorm van samenwerken noemen wij de ‘vijf sporen aanpak’; deze is van toepassing op ‘live’ gebeurtenissen waarbij omgangsvormen en/ of omgangsnormen niet acceptabel zijn, waar intimiteiten ongewenst zijn, maar ook op digitale omgangsvormen / omgangsnormen en het digitale pesten.

OPOD kent een rijke variëteit aan scholen, aan schoolconcepten en aan invulling van beleid. Specifieke activiteiten, schoolregels en omgangsregels zullen per school, maar wellicht ook per bouw of groep nuance verschillen vertonen. Alle scholen committeren zich echter aan onderstaande grote lijnen.


Preventieve insteek


In de jaarplanning van elke school staan verschillende activiteiten opgenomen die kinderen bewuster moeten maken van omgangsnormen en omgangsvormen. Dit kan bijv. in de vorm van een project, een methode, activiteiten, een sociaal emotioneel leerling volgsysteem, etc. Wij zullen hierin ook op heel actieve wijze stil staan bij digitale omgangsvormen / omgangsnormen en zullen ook het digitale pesten niet accepteren (anonieme berichten versturen via MSN, SMS, privégegevens van een ander (ook een foto) zonder dat die ander het weet op internet plaatsen etc.)

Alle betrokkenen (ouders, leerkrachten en kinderen) krijgen voorlichting over de activiteiten in de jaarplanning (dit kan bijv. door er regelmatig aandacht aan te besteden in de nieuwsbrief en op de website).

De leerkracht stelt samen met de klas aan het begin van het jaar omgangsregels op die in overeenstemming zijn met de schoolregels. Deze worden duidelijk zichtbaar opgehangen en hier wordt regelmatig aandacht aan besteed. Deze worden door alle kinderen en de leerkracht ondertekend.

De directeur bepaalt in samenspraak met het team welke middelen (leesboeken, projectmaterialen) er voor de verschillende groepen kunnen worden aangeschaft.

Ernstige gebeurtenissen worden conform de systematiek van de vijf sporen aanpak vastgelegd, zodat daar ook lering uit getrokken kan worden.De vijf sporen aanpak

Wij bieden steun aan het kind dat het gevoel heeft buiten gesloten te worden / gepest te worden:

- Wij luisteren naar het kind en nemen zijn of haar problemen serieus

- Wij overleggen met het kind over de mogelijke oplossingen

- Wij werken samen met het kind aan de mogelijk oplossingen

- Wij dragen zorg voor regelmatige follow-up gesprekken met het kind

- Wij leggen eventuele gebeurtenissen vast om daar in de toekomst lering uit te trekkenWij beiden steun aan het kind dat anderen buiten sluit / anderen pest:

- Wij bespreken met het kind wat het buiten sluiten van anderen / pesten voor die ander betekent

- Wij helpen het kind om op een positieve manier relaties te onderhouden met anderen

- Wij helpen het kind om zich aan regels en afspraken te houden

- Wij zorgen dat het kind zich veilig voelt, wij leggen duidelijk wat je als leerkracht tegenover dit gedrag stelt als het buitensluiten / pesten niet stopt

- We stellen duidelijke grenzen en verbinden daar consequenties aan

- Wij dragen zorg voor regelmatige follow-up gesprekken met het kind

- Wij leggen eventuele gebeurtenissen vast om daar in de toekomst lering uit te trekkenWij ondersteunen de ouders van het kind dat anderen buitensluit / pest en de ouders van het kind dat buiten gesloten wordt / gepest wordt:

- Wij nemen ouders die zich zorgen maken over buiten sluiten / pesten serieus

- Wij stellen betreffende ouders op de hoogte van voorvallen

- Wij zullen in samenwerking met ouders gebeurtenissen aanpakken

- Wij dragen zorg voor regelmatige follow-up gesprekken met ouders

- Wij leggen eventuele gebeurtenissen vast om daar in de toekomst lering uit te trekkenWij betrekken de rest van de klas bij oplossingen voor beschreven gebeurtenissen:

- Wij spreken met kinderen over het buitensluiten / pesten van anderen en hun eigen rol daarbij

a) De pester; is vaak onzeker en wil graag aardig en stoer gevonden worden. Denkt door te pesten / buiten te sluiten dat anderen hem / haar grappig vinden.

b) De gepeste; voelt zich vaak verdrietig en eenzaam. Durft vaak niets terug te doen of het te vertellen, is bang om nog meer buiten gesloten / gepest te worden

c) De meepester; doet mee met pesten; denkt dat hij / zij er dan bij hoort. Hij / zij is bang om zelf gepest te worden.

d) De helper; neemt het op voor de gepeste. Hij / zij vindt het niet goed dat er gepest wordt en is niet bang voor de pester. Hij / zij helpt graag en is daarom populair.

e) De stiekemerd; vindt het goed dat er gepest wordt, maar bemoeit zich er niet mee. Hij / zij is bang om zelf gepest te worden en roept anderen erbij om het pesten te steunen.

f) De buitenstaander; denkt dat er in de klas niet gepest wordt en kan hem / haar ook niks schelen zolang hij / zij er zelf maar geen last van heeft.

g) De stille; bemoeit zich er niet mee. Vindt pesten wel gemeen, maar durft niks te doen of te zeggen.

- Wij overleggen met de kinderen over mogelijke oplossingen en over wat zij zelf kunnen bijdragen aan die oplossing

- Wij werken samen met de kinderen aan die oplossingen waarbij zij zelf een actieve rol spelen.

- Wij dragen zorg voor regelmatige follow-up gesprekken met de kinderen

- Wij leggen eventuele gebeurtenissen vast om daar in de toekomst lering uit te trekkenWij nemen als school de algemene verantwoordelijkheid:

- De directie zorgt dat er genoeg materialen aanwezig zijn voor kinderen en leerkrachten

- Het totale team neemt duidelijk stelling tegen pesten

- Leerkrachten melden terugkerende incidenten bij de directeur. Deze zal in samenspraak met het BSM, bij terugkerende incidenten, bepalen wanneer een dossier toereikend is voor een disciplinaire schorsing dan wel verwijdering. Uiteraard zijn ouders op de hoogte van deze stappen.