Informatie

De dagelijkse gang

Op obs Mondriaan wordt gewerkt met jaargroepen. Dit betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd in dezelfde groep geplaatst zijn. Een uitzondering hierop vormen de kleutergroepen en de NT2-groepen. Deze zijn heterogeen samengesteld.

Soms blijven leerlingen een jaar langer in een bepaalde jaargroep, omdat ze nog niet aan de volgende groep toe zijn. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Bij de verdeling van de groepen wordt een splitsing gemaakt in onder- en bovenbouw. Lees hier verder.