Wat is mijn rol als ouder?


Wat is mijn rol als ouder?

Leerkrachten en ouders willen samen zo goed mogelijk voor de kinderen zorgen. Het contact met de ouders is voor ons dan ook heel belangrijk. Samen met de ouders proberen we de kinderen een aantal jaren te begeleiden.

Ouders/verzorgers hebben volgens ons een duidelijke invloed op het leer- en ontwikkelingsproces van hun kind. Zaken als op tijd naar bed gaan, helpen bij het huiswerk, samen lezen en knutselen, maar ook op tijd op school zijn, kunnen van beslissende invloed zijn. Niet alleen op het gebied van bijv. rekenen en taal, maar ook in de omgang met elkaar en de zorg voor elkaar.

Bijna dagelijks ontmoeten ouders en leerkrachten elkaar in de kleutergroepen als de kinderen naar school ouders en leerkrachten elkaar in de kleutergroepen als de kinderen naar school gebracht worden. Bij deze ontmoetingen wordt gesproken over allerlei dingen die op school en thuis gebeuren. In Koloriet worden voor de ouders diverse cursussen of bijeenkomsten georganiseerd. U kunt zichzelf hier op vrijwillige basis inschrijven.

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een kennismakingsbijeenkomst. De ouders kunnen dan met de groepsleerkracht(en) kennismaken en er wordt verteld wat er gedurende het schooljaar gaat gebeuren.