albumsOuderraad


Wat is de ouderraad?

De ouderraad (OR) bestaat uit een vast groep ouders die de leerkrachten vrijwillig ondersteunt bij diverse activiteiten. De OR bestaat momenteel uit 11 leden:
Brigitta Knol, Ana Lopez Lago, Francy Wasch, Yvon van Engelen, Bianca de Bot, Aysel Sarier, Cynthia Bos, Annemiek Muller, Patricia Meijer, Jeltien Olivier en Elma Roubos.
Vanuit het team dragen vier docenten zorg voor het contact tussen de OR en het team. Dit zijn juf Betty, juf Ankie, juf Esther en meester Marc.


Bij welke activiteiten is de OR onder andere betrokken?
• Luizencontrole
• Verjaardagsmutsen maken voor de groepen 1 en 2
• Het versieren van de schoolgebouwen
• Het sinterklaasfeest
• De kerstviering
• Het lente ontbijt
• De open dag, inloop-koffie ochtenden, nationale Dalton dag
• Sportieve activiteiten (voetbal, korfbal)
• Aanschaf en zorg voor de sportkleding
• Het innen van de ouderbijdrage


Hoe hoog is de ouderbijdrage en waarvoor wordt deze gebruikt?

De ouderbijdrage is € 17,50 voor kinderen die vanaf de zomervakantie naar school gaan. Voor kinderen die tussen kerst en het lente ontbijt instromen is de ouderbijdrage €10,50.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het betalen van de inkopen rondom 5 december en het lente ontbijt. Als er sportkleding vervangen dient te worden, wordt dit hier ook van betaald.
Van de ouderbijdrage wordt dus geen lesmateriaal gekocht.


Is de ouderbijdrage verplicht?

Onderwijs in Nederland is gratis. Hieruit vloeit voort dat ouders niet verplicht kunnen worden tot betaling voor de extra activiteiten die de school organiseert. Toch mag er een zekere solidariteit verwacht worden. Immers, zonder de ouderbijdrage kunnen feestelijke extraatjes, voor de kinderen toch vaak de kers op de slagroomtaart, niet georganiseerd worden. Als ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen, moeten hun kinderen gewoon mee kunnen doen met de extra activiteiten. Mocht het betalen van de ouderbijdrage voor u een probleem zijn, dan vragen we u vriendelijk contact op te nemen met Anja Leeuwenhoek


Contact

Bent u enthousiast geworden en heeft u interesse zelf lid te worden van de Ouderraad? Wilt u vrijblijvend een vergadering bijwonen? Of heeft u een andere vraag, opmerking of suggestie voor de OR?
Neem dan gerust contact op met een van bovengenoemde personen of via ordebever@live.nl