InformatieNatuurlijk gelden er op school regels waar de leerlingen zich aan moeten houden. Een enkele keer wordt er gestraft, maar wij verwachten meer resultaat van het belonen van goed gedrag. We leren de leerlingen dat ze mede verantwoordelijk zijn voor een goede en veilige sfeer op school.

Dit alles kan natuurlijk niet zonder hulp en medeverantwoordelijkheid van de ouders. Met elkaar leren we de leerlingen om op een gezonde manier in de maatschappij te staan.Tot slot is zorgverbreding ook een belangrijk punt. Waar nodig worden leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk ondersteund.