albumsOnderbouw


De onderbouw

Groep 1 en 2


De jongste en oudste kleuters zitten op De Bever in dezelfde groepen. We weten dat de kinderen elkaar dan beter kunnen helpen en stimuleren. Een uitzondering daarop is een kleutergroep, die wij in de loop van een schooljaar starten bij extreme groei van het aantal leerlingen. Hierin zitten alleen kinderen die net vier jaar zijn geworden.

De nadruk ligt bij de jongste kleuters op het wennen aan het naar school gaan. Er is daarom veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Een goed hulpmiddel hierbij is het zogenaamde dagritmebord, waarop met foto's wordt aangegeven wat de groep die dag gaat doen. Hierdoor weet het kind wat er gaat gebeuren.

Naarmate de kinderen langer op school zijn krijgen zij steeds meer te maken met Dalton-elementen in het onderwijs.

Veel kinderen zitten tweeënhalf à drie jaar in een kleutergroep, afhankelijk van hun geboortedatum, aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om de ontwikkeling te volgen.

Een kind moet de tijd gegund worden om in groep 1/2 een stevige basis te leggen voor de rest van de schooltijd. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind daaraan toe is.


Groep 1/2A


Groepsleerkrachten: Marrie Kuijper-Busink en Marcia Groenendijk
Intern begeleider: Marieke Recourt


Groep 1/2B

Groepsleerkrachten: Mia van den Muysenberg en Hennie van der Kooij
Intern begeleider: Marieke Recourt


Groep 1/2C

Groepsleerkrachten: Betty van Tengnagell de Raad en Suzanne Nuyens
Intern begeleider: Marieke Recourt