albumsMiddenbouw


De middenbouw

middenbouw
Groep 3 t/m 5


Vanaf groep 3 gaan de diverse vakken een andere rol spelen.
We werken hier volgens een klassikale groeperingsvorm, waarbij
wordt uitgegaan van enkelvoudige groepen en daar waar noodzakelijk
een combinatie van twee opeenvolgende groepen. Kinderen van
ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Uitgangspunt
is dat de kinderen dezelfde basisleerstof krijgen.

In de groepen 3 t/m 5 staan in het lesgeven de drie pijlers van Dalton
centraal. De Bevertaak vormt het middelpunt van het dagprogramma,
maar er zijn ook momenten dat de groep als geheel les krijgt. De spil
van het onderwijs is het bijbrengen van de vaardigheden van taal en
rekenen. Op de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar
wordt verteld over de leerstof die uw kind dat schooljaar krijgt.

De groepen 3 en 4 krijgen 23 uur en 30 minuten les per week; voor
de groepen 5 is dat 25 uur en 30 minuten per week.


Groep 3

Groepsleerkracht: Coby Veth en Monique Moll
Intern begeleider: Marieke Recourt

Hallo,
Hier een berichtje uit groep 3a. We zijn dit jaar gestart met 28 kinderen die er erg veel zin in hebben om in groep 3 te gaan werken. Op dinsdag 3 september kwamen de kinderen voor het eerst echt naar groep 3 en dat vonden ze allemaal heel erg spannend. De juffen (juf Monique en juf Coby) waren er allebei om hen te verwelkomen en al heel snel had iedereen een eigen plekje uitgezocht en konden de juffen vertellen wat er allemaal gedaan zou worden op de eerste dag. Eerst werden er een mandje met een potlood (om echt te gaan schrijven!), een gummetje en een schaartje uitgedeeld. Daarna begon de eerste leesles en moest iedereen zijn eigen naam lezen die op een blaadje stond. Dat was best moeilijk hoor want als er zo 28 verschillende namen staan is het best moeilijk zoeken maar gelukkig ging het helemaal goed. Daarna hebben we met elkaar het eerste woordje "ik" geleerd. Ook hebben we natuurlijk op die eerste dag gerekend, we moesten alle getallen van 1 t/m 10 herkennen én gelukkig ook dat ging héél goed. De juffen waren erg trots op iedereen.
Hieronder staan een paar foto's van de eerste schooldag en we zullen snel weer iets van ons laten horen maar we gaan eerst een poosje hard aan de slag met lezen, rekenen en schrijven. Tot de volgende keer!


Groep 3/4

Groepsleerkrachten: Els Bronder en Coby Veth-van der Linden
Intern begeleider: Marieke Recourt


Groep 4

Groepsleerkrachten: Ankie van der Net en Carla Peute
Intern begeleider: Marieke Recourt


Groep 5A

Groepsleerkrachten: Corina Kroon
Intern begeleider: Marieke Recourt


Groep 5/6
Groepsleerkrachten: Lia Rosier en Anja van Hemert-Ligthart
Intern begeleider: Marieke Recourt