albumsBovenbouw


De bovenbouw

bovenbouw
Groep 6 t/m 8


Vanaf groep 6 gaan de diverse vakken een andere rol spelen. We werken hier volgens een klassikale groeperingsvorm, waarbij wordt uitgegaan van enkelvoudige groepen en daar waar noodzakelijk een combinatie van twee opeenvolgende groepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Uitgangspunt is dat de kinderen dezelfde basisleerstof krijgen.

In de groepen 6 t/m 8 staan in het lesgeven de drie pijlers van Dalton centraal. De Bevertaak vormt het middelpunt van het dagprogramma, maar er zijn ook momenten dat de groep als geheel les krijgt. De spil van het onderwijs is het bijbrengen van de vaardigheden van taal en rekenen. Op de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar wordt verteld over de leerstof die uw kind dat schooljaar krijgt.

De groepen 6 t/m 8 krijgen 25 uur en 30 minuten per week les.
Een aantal vakken wordt niet in alle leerjaren gegeven. Engels wordt bijvoorbeeld alleen gegeven in de groepen 6, 7 en 8.


Groep 6

Groepsleerkracht: Esther den Boef
Intern begeleider: Marieke Recourt

Hallo allemaal!


Wij zitten dit schooljaar in groep 6! Juffrouw Esther is onze juf. We hebben dit jaar een grote groep met veel kinderen, maar het is wel echt gezellig. Het is best even wennen in groep 6, want de juf wil dat we hard werken en goed luisteren. Gelukkig is er ook tijd voor leuke dingen. We werken sinds een week met tablets voor de vakken rekenen en spelling. Dat is soms nog best moeilijk, maar het is ook hartstikke leuk om te doen. En we krijgen vanaf nu elke week huiswerk dat we thuis moeten maken. Spannend!

We gaan er met zijn allen een heel leuk schooljaar van maken en we zetten af en toe wat nieuws op de website!


Groep 7 A

Groepsleerkrachten: Jan van Heeren
Intern begeleider: Marieke Recourt


Groep 7B

Groepsleerkracht: Barry Simons en Ella Bultje-Tits
Intern begeleider: Marieke Recourt


Groep 8 A

Groepsleerkracht: Marc Vellekoop
Intern begeleider: Marieke Recourt

Groep 8B

Groepsleerkracht: Hugo Nouwen
Intern begeleider: Marieke Recourt